Doplněk "Doplňky Střechy/Desky/Zdi"


ÚVOD

Pomocí tohoto doplňku ArchiCADu je možné doplnit střechu, desku nebo zeď speciálními objekty.


JAK INSTALOVAT DOPLNĚK "Doplňky"?

Chcete-li instalovat doplněk "Doplňky", zkopírujte soubor "Doplňky" do požadované složky doplňků (implicitně se jedná o složku Doplňky ArchiCADu). Doplněk bude automaticky načten při příštím spuštění ArchiCADu.

Poznámka: Tento doplněk lze načíst pouze při spuštění ArchiCADu.


JAK POUŽÍVAT DOPLNĚK "Doplňky"?

Nejprve vyberte existující prvek stavby (zeď, střecha nebo deska) v půdorysu a potom vyberte vhodný příkaz z nabídky Návrh > Speciality návrhu > Doplňky.

V dialogovém okně pro výběr objektů doplňku budete vyzváni k výběru objektu doplňku. Nastavte parametry objektu v panelech Parametry a Vlastní nastavení. Další parametry (například sklon střechy) budou nastaveny automaticky při vložení objektu, podle nastavení přislušných prvků doplňku. Klepněte na tlačítko OK v dialogovém okně Objekt doplňku a potom klepnutím do půdorysu vložte objekt doplňku.

Po vložení jej lze vybrat a kdykoli upravit parametry.


Poznámka: Objekty doplňku jsou vloženy samostatně a nejsou asociovány s žádným prvkem; to znamená, že mají samostatné atributy a mohou být přesunuty nebo upraveny samostatně.
Poznámka: Nelze asociovat doplněk s prvkem, který není jeho typem; například doplněk střechy vložený na vrchol střešní tašky bude nezávislý objekt.

Příkaz Doplňky aktualizuje všechny hodnoty parametrů vložených objektů:

Chcete-li postup zjednodušit, můžete uložit variace objektů doplňků do oblíbených položek. Také lze vytvořit upravené variace otevřením objektu a uložením kopie s jiným názvem a potom úpravou vlastních parametrů nebo popisů.


DOPLŇKY STŘECHY

Pomocí příkazu Doplňky střechy je možné vložit objekt Střešní krytinu nebo Dřevěný strop. Střešní krytina může modelovat opláštění střechy plechem nebo střešními díly, podle panelu Nastavení střešní krytiny. (Typ krytiny můžete také vybrat v panelu Parametry.)

Poznámka: Povrch je vytvářen díl po dílu a ke každé rovině střechy lze přidat další geometrický detail (čímž se však prodlouží doba rendrování). Zakřivené plochy mají vyšší požadavky na výpočetní výkon než rovinné plochy.


DOPLŇKY DESKY

Když vyberte příkaz Doplňky desky, můžete si vybrat mezi dvěma objekty.
Objekt Základy 1 může modelovat betonové základy s vertikálně vyztuženou zdí a podlahovými horizontálními prvky.

Konstrukce podlahy může modelovat sendvičové podlahy.

Pomocí panelů Nastavení konstrukce podlahy, Řez a Model dosáhnete požadovaného efektu.


DOPLŇKY ZDI

Příkazem Doplňky zdi lze vložit různé objekty přidávající ke zdem detaily.

Objekty Ozdobná lišta a Obložení tvoří vnitřní doplňky zdí skládající se ze tří vybíratelných profilů ozdobných lišt a volitelného obložení (panely obložení dřevem a zdi) mezi těmito lištami.

Uživatelské parametry objektu lze nastavit v dialogovém okně pro výběr doplňku objektu zdi v panelu Vlastní nastavení nebo Parametry. Parametry jsou seskupeny podle různých kritérií ve dvou panelech.

Panel Vlastní nastavení má dvě okna:

Objekt zdi proměnné tloušťky může modelovat proměnné kamenné obklady a podobné prvky použité u zdi a mohou mít různé tloušťky nahoře a dole. Objekt se může protáhnout za nebo zkrátit v dolní nebo horní části zdi v zadané vzdálenosti.

Objekt Nakloněné zdi je přesnou kopií odvozené zdi, kromě parametrického úhlu naklonění.

V půdorysu zobrazuje Nakloněná zeď vnější hranice objektu a také řez v daném výškovém umístění (implicitně 4 stopy).

Objekt rámu zdi lze použít k zobrazení rámů u zdí. Ovládá vlastnost přidaných prvků rámů v pravoúhlých rozích a u spojovaných zdí. V oknech a dveřích přidává dvojité rámování, rámové vertikální prvky podporující parapety nebo nadpraží a parametrická nadpraží. Rovina horního nadpraží je přerušena nebo protažena a tvoří přesah u spojovaných zdí.

Seznam parametrů 2D zobrazení obsahuje políčka pro zapnutí/vypnutí volby Zobrazit výškové umístění rámečku. Zapnutí tohoto parametru umožní upravit 3D geometrii v půdorysu.

Omezení: Otvory pro dveře a okna mají vodorovné hrany kolmé k původní rovině zdi. Tyto objekty mají popis vlastnosti nastavený na výpočet LUMBER PACK, kde jednotlivé kusy jsou uvedeny v jejich jmenovitých velikostech řezů zaokrouhlených délkách (v případě potřeby) na další palec. Tento seznam také nabízí odhad celkového množství.


Reklamace:
©2006 Graphisoft. Všechna práva vyhrazena.
ArchiCAD je registrovaná obchodní značka Graphisoftu.
Ostatní značky a názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.